Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding

Bouwrecht en Vastgoed

Heeft u een geschil met uw aannemer, die niet oplevert zoals is beschreven in het contract? Wij kunnen u van dienst zijn om het probleem op te lossen. Andersom kunt u zich als aannemer geconfronteerd zien met claims, omdat het werk (volgens de opdrachtgever) ondermaats is opgeleverd. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan (verborgen) gebreken.

Advies

Wij kunnen u in deze zaken vakkundig adviseren en zo nodig begeleiden in een eventueel te voeren procedure bij de Rechtbank of de Raad van Arbitrage.

Ervaring

Wij hebben ruime ervaring met betrekking tot de specifieke regelgeving in het bouwrecht, zoals de UAV-bepalingen, de UAR-aanbestedingsregels, DNR 2011 en GIW-garantiebepalingen. De sectie Bouw en Vastgoed adviseert en procedeert onder andere op de volgende gebieden:

 • aanbesteding (UAR) 
 • aanneming van werk (o.a. UAV) 
 • architectuur (o.a. DNR) 
 • bestemmingsplannen 
 • bouwprocedures/vergunningen 
 • burenrecht 
 • erfdienstbaarheden 
 • hypotheken 
 • garanties 
 • huurrecht (bedrijfsruimte) 
 • koop (-aannemingsovereenkomsten o.a. GIW) 
 • milieu 
 • ruimtelijke ordening 
 • wabo 

Onze advisering is erop gericht om pro actief conflicten te voorkomen of te beheersen. In nauw overleg met de klant: helder, betrokken, persoonlijk.