Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding
11 april 2018

Wetsvoorstel affectieschade nu ook aangenomen door Eerste Kamer

Nu ook smartengeld voor naasten of nabestaanden van letselschadeslachtoffers.De Eerste Kamer is dinsdag 10 april 2018 akkoord gegaan met het wetsvoorstel affectieschade. Dat betekent dat familieleden en andere naasten recht hebben op een vorm van smartengeld.

Letselschade-advocaten en letselschadespecialisten pleiten al heel lang voor een regeling over de affectieschade. Ons kantoor schreef er in 2016 al eens een blog ('Grondslag voor vergoeding affectieschade') over. Nu de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, gaat het er dus eindelijk van komen.

Overleden of blijvend letsel

Het gaat om smartengeld dat naasten kunnen ontvangen als een familielid is overleden of blijvend letsel heeft als gevolg van een ongeval door een fout van een ander. Het is een 'vergoeding voor dierbaren die verdriet hebben en met wie het slachtoffer zijn leven deelde,' zo laat het ministerie van Justitie en Veiligheid in een nieuwsbericht weten. ‘Het gaat om de erkenning van het verdriet van personen van wie het leven volledig op de kop staat door een fout van iemand anders.’

De nieuwe wet treedt op 1 januari 2019 in werking.

Wanneer affectieschade?

In welke situaties kan aanspraak worden gemaakt op affectieschade? Bijvoorbeeld als een kind wordt aangereden en levenslang ernstig gehandicapt blijft. Of als een partner overlijdt als gevolg van een medische fout. Ook affectieschade na een geweldsmisdrijf is mogelijk, bijvoorbeeld als een vader wordt beroofd en neergeschoten, waarna zijn partner en kind alleen achterblijven.

Wie krijgt affectieschade vergoed?

Alleen de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade.

Hoe hoog is de vergoeding?

Het is een regeling met vaste bedragen tussen de 12.500 en 20.000 euro. Dit voorkomt procedures over de hoogte van het bedrag en langdurige en pijnlijke discussies over het leed. Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding, wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten.

Wie betaalt de schade?

De partij die aansprakelijk is voor het ongeval betaalt de affectieschade.

Aandacht voor emotionele gevolgen

Uit onderzoek blijkt dat naasten behoefte hebben aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval. Ook vanuit de letselschadepraktijk is gepleit voor een regeling van affectieschade. Minister Dekker: ‘Daarom is deze wet ook zo belangrijk. Het verbetert de positie van naasten van slachtoffers. Het is goed dat er nu een regeling komt, zoals in veel andere Europese landen al het geval is.’