Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding
13 februari 2012

Waarom banken een zorgplicht hebben voor klanten

In een recent arrest laat de Hoge Raad zich uit over de zorg- c.q. waarschuwingsplicht van banken. De casus is als volgt.

Zorgplicht
Een ondernemer laat zijn vermogen beleggen door een bank via zeer risicovolle transacties. Als de eindbalans wordt opgemaakt blijkt er van de oorspronkelijke inleg van 1,2 miljoen nog maar een ton over. De ondernemer stelt de bank aansprakelijk voor het tekort. Hij stelt dat de bank tekort is geschoten in haar zorgplicht.

De Hoge Raad is het met de ondernemer eens. De bank moet vooraf onderzoek doen naar de financiële mogelijkheden, deskundigheid en doelstellingen van een particuliere belegger. Daarnaast dient de bank de belegger te waarschuwen voor bijzondere risico’s die aan de handel in opties en futures zijn verbonden en het feit dat de voorgenomen beleggingsstrategie niet past bij de financiële mogelijkheden of doelstellingen, risicobereidheid of deskundigheid van de belegger.
Kan de bank de belegger dan een verklaring laten tekenen waarin deze verklaart zich bewust te zijn van de risico’s? Nee, zo makkelijk komt een bank er niet vanaf.

Waarschuwen
De belegger was tijdens het aangaan van de transacties ook nog eens labiel wegens psychische problemen en alcohol- en medicijngebruik. Hij kon de risico’s niet goed inschatten en was niet in staat om een verstandig beleggingsbeleid te voeren. Dit is volgens het Hof en de Hoge Raad reden te meer voor de bank om de belegger te waarschuwen voor de risico’s van de transacties. De zorgplicht van de bank strekt er ook toe om de belegger te beschermen tegen de gevaren van het gebrek aan inzicht en kunde en van overwegend op emotionele gronden genomen beslissingen.

Lees meer op: LJN: BU4914, Hoge Raad, 10/04578