Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding
22 september 2016

Verandering in richtlijn hoe artsen omgaan met verstrekken medische gegevens

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG)Artsenfederatie KNMG heeft de richtlijn 'Omgaan met medische gegevens' geactualiseerd. Letselschade-advocaten hebben met deze richtlijn te maken.

De nieuwe richtlijn van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) is op 8 september van kracht geworden. De aanpassing was de eerste sinds 2010. De richtlijn is aangepast op de recente wetgeving en jurisprudentie, zoals de inwerkingtreding van de Wkkgz, de komst van de Jeugdwet en het gebruik van Whatsapp.

Dit praktische handboek (download: Richtlijn Omgaan met Medische Gegevens, PDF, 556 kB) biedt voor alle artsen duidelijkheid over de regels rond uitwisseling en opslag van medische gegevens. De richtlijn geeft advies over verschillende situaties waarvoor de arts kan komen te staan. Voorbeelden van deze situaties zijn:

  • Patiënt vraagt om een geneeskundige verklaring, wat kun je hier als arts wel en beter niet in zetten?
  • Mag je patiëntgegevens uitwisselen met gemeentes, nu daar door decentralisatie steeds meer wetten worden uitgevoerd?
  • In welke gevallen heeft de IGZ recht op inzage in patiëntendossiers?
  • Welke regels en aandachtspunten gelden er voor communicatie via bijvoorbeeld Whatsapp?
  • Mogen medische gegevens worden gebruikt bij kwaliteitsvisitaties?

Richtlijn voor letselschade-advocaten

Letselschadebehandelaars en -advocaten vragen ook regelmatig medische gegevens op van cliënten. Over de letselschadebranch is een aparte paragraaf in de Richtlijn Omgaan met Medische Gegevens opgenomen (paragraaf 5.5: Gerichte vragen)

In paragraaf 5.5 gaat de KNMG-richtlijn in op letselschadeadvocaten die medische informatie opvragen. De richtlijn waarschuwt de arts om onderscheid te maken tussen verzoeken van de belangenbehartiger/advocaat van de patiënt en verzoeken van de verzekeraar.

Medisch dossier opvragen

De advocaat van de patiënt wordt gezien als het verlengstuk van de patiënt. De advocaat heeft recht op inzage in en afschrift van het medisch dossier, met dezelfde beperkingen als de patiënt. Een advocaat of rechtsbijstandverlener van een patiënt zal soms een afschrift van (een relevant deel) van het medisch dossier vragen om een juridische inschatting te kunnen maken op basis van de medische informatie. 

Doel opvragen gegevens

Bij een verzoek om informatie moet de aanvrager aangeven met welk doel hij gegevens opvraagt en welke gegevens hij al heeft. De richtlijn gaat er vanuit dat de advocaat aan de arts laat weten welke informatie hij al in zijn dossier heeft. De advocaat zal die informatie meestal niet kunnen geven omdat hij dan eerst aan zijn cliënt toestemming moet vragen om de arts te informeren over zijn dossiergegevens.

Gerichte vragen

De aanvrager stelt gerichte vragen aan de behandelend arts over de gegevens die hij wenst te krijgen. De arts moet zich beperken tot het beantwoorden van een specifieke vraag en geeft uitsluitend relevante, feitelijke medische informatie.

De advocaat mag alleen gegevens van zijn eigen cliënt ontvangen. Gegevens die een ander betreffen (bijvoorbeeld de echtgenoot) mogen niet verstrekt worden.