Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding
01 juni 2016

Spaarvarken voor Vereniging van Eigenaren wordt mogelijk verplicht

Het is de politiek al jaren een doorn in het oog: Veel VvE’s leiden een slapend bestaan en beschikken niet over voldoende middelen om het noodzakelijk onderhoud van het gebouw te kunnen financieren. 

Er wordt simpelweg niet gespaard voor de veelal forse uitgaven voor herstel en onderhoud. Dringende noodzaak tot onderhoud en een lege kas van de VVE leidt tot onaanvaardbare verloedering van complexen en hierdoor kunnen zelfs gevaarlijke situaties ontstaan.

Door middel van een onlangs ingediend wetsvoorstel willen de Ministers Blok en Van der Steur hier paal en perk aan stellen.

Blijkens het wetsvoorstel moeten VvE’s elk jaar minstens 0,5 % van de herbouwwaarde van het appartementencomplex reserveren voor noodzakelijk onderhoud en herstel.

Naast deze minimale reservering per jaar voor onderhoud maakt het wetsvoorstel het ook mogelijk voor VvE’s om een lening aan te gaan voor de kosten die zij moeten maken voor bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen. Deze lening is - onder voorwaarden - fiscaal aftrekbaar.

Overigens zijn - volgens het wetsvoorstel - de leden van de VvE slechts hoofdelijk aansprakelijk voor zijn of haar aandeel in de lening. Bij de verkoop van het appartement gaat de lening over naar de nieuwe eigenaar.

Het wetsvoorstel treedt naar alle waarschijnlijkheid in januari 2017 in werking.


Download hier (.doc) het wetsvoorstel.


Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met mr. C. Teiwes, tel. 0172-427074 of stuur hem een mail.