Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding
12 augustus 2015

Schade door kraanongeval in Alphen aan den Rijn

Op 3 augustus 2015 werd Alphen aan den Rijn opgeschrikt door een groot kraanongeval.

Twee kranen die juist het nieuwe brugdek tilden, vielen om en belandden op een aantal huizen en winkels. Wonderwel raakten geen personen (ernstig) gewond. Wel kwam een hond om. Dat verhaal heeft veel mensen geraakt.

Bewoners van tientallen huizen konden 's nachts niet thuis slapen. Inmiddels zijn zeventien huizen onbewoonbaar verklaard.

De eerste schrik is nu voorbij en langzaam worden de gevolgen duidelijk. Er is veel schade. Materiële schade, maar bij sommigen ook psychische schade.

Het is nog te vroeg om naar een schuldige te wijzen. Dat er iets fout is gegaan moge duidelijk zijn. Maar eerst moet goed uitgezocht worden wat er precies gebeurd is. Dat is voor alle partijen van groot belang. Niet alleen met het oog op de verzekeringskwestie (wie betaalt de schade), maar ook om daarvan te leren (hoe kan voorkomen worden dat zoiets nog eens gebeurt).

Hoe zit het juridisch?

Bij een bouwproject zijn vaak heel veel partijen betrokken. De hoofdaannemer de onderaannemers en allerlei andere partijen die uitvoerend werk verrichten. Hoe moet je als partij die schade lijdt weten wie je moet aanspreken? De partij die schade lijdt kan de hoofdaannemer aanspreken. De hoofdaannemer moet zorgen voor vergoeding van de schade. De hoofdaannemer kan dan verhaal halen bij diegene die de fout gemaakt heeft. Op die manier wordt de schadelijdende partij beschermd. Die hoeft maar 1 partij aan te spreken. Dat is helder en simpel.

Heeft u schade?

Inmiddels staat Berntsen Mulder Advocaten een aantal slachtoffers van deze ramp bij. Er blijken veel vragen te bestaan over de - juridische - nasleep. U kunt daarbij denken aan de volgende zaken:

  • Letselschade;
  • Bedrijfsschade (onder meer omzetderving);
  • Schade aan woningen en bedrijfspanden

Wat moet u doen als u schade heeft geleden door dit ongeval? Bijvoorbeeld als uw auto of fiets onder het puin terecht is gekomen? Of als u psychische schade ondervindt omdat u het ongeval van nabij heeft zien gebeuren? Uw eigen verzekering zal deze schade niet dekken. U moet dan dus bij de hoofdaannemer zijn. Die zal uw schade moeten vergoeden. Berntsen Mulder Advocaten heeft diverse specialisten in dienst die vragen over deze onderwerpen kunnen beantwoorden. Neem vrijblijvend contact met ons op. Dat kan op verschillende manieren:

  • Bel met 0172 - 42 41 72
  • Mail met advocaat Carst Teiwes
  • Vul onderstaand formulier in
  • Loop even binnen bij ons kantoor. Wij zijn gevestigd in het centrum van Alphen aan den Rijn aan de Wilhelminalaan 12.