Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding
10 juli 2014

Ondernemers let op wanneer een tijdelijk arbeidscontract afloopt. Er gaat iets veranderen!

Per 1 juli 2015 wijzigt de ketenregeling voor opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten in de Wet Werk en Zekerheid.

De huidige regel is dat maximaal driemaal achter elkaar een tijdelijk contract mag worden gesloten. De totale periode mag bovendien de drie jaar niet overstijgen. De vierde arbeidsovereenkomst geldt dan als aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit geldt ook als de totale duur van drie jaar wordt overschreden. Deze keten start opnieuw als er een tussenliggende periode is van meer dan drie maanden. De huidige regeling wordt wel afgekort als 3 x 3 x 3.

De nieuwe ketenregeling onder de Wet Werk en Zekerheid wordt 3 x 2 x 6:

  • Nog steeds maximaal drie tijdelijke contracten;
  • Maar met een totale duur van slechts twee jaar; en
  • Een tussenliggende periode van maximaal zes maanden.

Daarnaast wordt de mogelijkheid om bij CAO af te wijken van de ketenregeling beperkt tot maximaal 48 maanden en 6 contracten. Afwijking kan uitsluitend in situaties waarin ‘de intrinsieke aard’ van de bedrijfsvoering deze afwijking vereist, bijvoorbeeld in de uitzendbranche.

De oude ketenregeling is nog van toepassing op arbeidsovereenkomsten die ingaan vóór 1 juli 2015. Ik noem twee voorbeelden.

Voorbeeld 1: nieuwe arbeidsovereenkomst gaat vóór 1 juli 2015 in

De eerste arbeidsovereenkomst gaat in per 1 juni 2013 en heeft een duur van een jaar. Partijen gaan per 1 juni 2014 een tweede arbeidscontract aan voor nogmaals een jaar. Op 1 juni 2015 kan nog een derde arbeidsovereenkomst voor een jaar worden gesloten. De totale duur is weliswaar drie jaar, maar de ingangsdatum van het derde contract is vóór 1 juli 2015.

Voorbeeld 2: nieuwe arbeidsovereenkomst gaat op of na 1 juli 2015 in

Partijen sluiten een eerste contract voor een jaar per 1 juli 2013. Vervolgens wordt er per 1 juli 2014 verlengd met nog een jaar (tweede contract). Per 1 juli 2015 geldt het nieuwe recht en kan er geen contract voor bepaalde tijd worden aangegaan. De totale duur is immers al twee jaar. Een derde contract geldt in dit geval als aangegaan voor onbepaalde tijd.

Werkgevers doen er goed aan om na te gaan wanneer een contract voor bepaalde tijd eindigt. Wellicht dat er nog vóór 1 juli 2015 een nieuw contract voor bepaalde tijd onder de huidige ketenregeling kan worden gesloten.