Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding
21 april 2016

Minister Asscher gaat Wet Werk en Zekerheid aanpassen

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de Wet Werk en Zekerheid op een aantal punten aanpassen, zo maakt hij donderdag 21 april bekend.

Onder meer worden de regels voor seizoensarbeid en voor het minimumjeugdloon aangepast.

De periode dat een werkgever iemand tussen twee tijdelijke contracten niet in dienst mag hebben, wordt weer teruggebracht van zes naar drie maanden. Dit geldt voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen.

Verder worden de regels voor het minimumjeugdloon versoepeld. Jongeren moeten al bij 21 jaar een volwaardig loon krijgen, in plaats van bij 23 jaar.

Ook wil de minister het minimum jeugdloon verhogen. Alle plannen zijn een onderdeel van een breed pakket aan maatregelen om knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. De plannen zijn gemaakt door regeringspartijen VVD en PvdA en afgestemd met de sociale partners.

Bovendien komt er een algemeen minimum-uurloon. Dat moet onder meer een eind maken aan het verschijnsel dat het minimumloon per sector anders is. Ook mensen die op stukloonbasis werken komen als het aan Asscher ligt in aanmerking voor het minimumuurloon.

Asscher werkt nog aan een oplossing voor werkgevers die er moeite mee hebben dat ze werknemers bij ziekte twee jaar moeten doorbetalen. In afwachting daarvan komen er enkele maatregelen die de problemen moeten verzachten die vooral kleine werkgevers hiermee hebben. Zij worden door het UWV gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan.

Lees hier het bericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over deze beleidsmaatregelen.


Wilt u weten welk effect de wijzigingen op uw situatie hebben, neem gerust contact op met onze sectie Arbeidsrecht via tel. 0172-427194.