Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding
20 mei 2014

Makelaar, ken uw verantwoordelijkheden

De Rechtbank Oost-Nederland heeft in dit vonnis geoordeeld dat de makelaar aansprakelijk is voor de schade die de verhuurder heeft geleden doordat in de huurwoning door de huurder een hennepplantage is onderhouden. Gaat dit te ver? De makelaar is immers geen partij bij de huurovereenkomst. Waarom wordt hij dan toch aansprakelijk geacht? Het antwoord ligt besloten in de specifieke taak van de makelaar.

Bemiddeld
De overeenkomst tussen de huurder en de makelaar wordt beschouwd als een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 BW e.v.). De makelaar –opdrachtnemer- heeft bemiddeld bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder.

De opdrachtnemer dient bij de uitoefening van zijn of haar taak de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. Deze vage term wordt ingevuld aan de hand van de omstandigheden van het geval.

Contant betaald
In de casus die ten grondslag ligt aan het vonnis had de makelaar geen enkel onderzoek gedaan naar de persoon van de huurder. Zo heeft de makelaar de identiteit van de huurder niet geverifieerd. Daarnaast heeft de makelaar nagelaten de arbeidsovereenkomst en/of loonstroken van de huurder op te vragen. De huurovereenkomst werd ‘blind’ aangegaan. Bijkomende omstandigheid was dat de huurder de huur contant betaalde. De makelaar had bij de verhuurder de indruk gewekt dat de huur zou worden voldaan op een nieuw te openen bankrekening. Tot slot had de makelaar geen toezicht gehouden op de huurwoning zelf. Enkele malen ‘voorbij rijden’ is volgens de Rechtbank onvoldoende op de zorgplicht op dit punt in te vullen.

Op basis van bovenstaande overwegingen acht de Rechtbank de makelaar aansprakelijk voor de schade van de huurder. Deze schade moet worden begroot door een deskundige. De zaak is aangehouden in afwachting van diens berichten.

Is deze uitspraak baanbrekend? Nee. De makelaar heeft zijn zorgplicht geschonden. Op basis van de genoemde feiten en omstandigheden verbaast het oordeel van de Rechtbank niet. De waarde van deze uitspraak ligt met name in het feit dat de zorgplicht voor de makelaar nader wordt afgebakend.