Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding
20 oktober 2014

Gedwongen verhuizing? Dan heeft u recht op verhuiskostenvergoeding

Bent u huurder? Moet u verhuizen omdat uw woning wordt gerenoveerd of zelfs gesloopt? Dan heeft u mogelijk recht op een verhuiskostenvergoeding! Deze vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten die u moet maken. De verplichting tot kostenvergoeding bestaat zowel voor de ‘particuliere’ verhuurder als de ‘sociale’ verhuurder.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type woning. Voor een zelfstandige woning wordt per 28 februari 2014 een vergoeding toegekend van 5.799 euro.

De aanspraak van de huurder op de vergoeding staat los van de daadwerkelijk gemaakte (verhuis-)kosten. Het betreft een zogenaamde ‘forfaitaire’ vergoeding. Er moet wel een noodzaak tot verhuizing bestaan. Indien deze noodzaak ontbreekt wordt geen vergoeding verstrekt.

Het spreekt voor zich dat deze regel aanleiding kan geven tot de nodige discussie. Wanneer is een verhuizing noodzakelijk? De beantwoording van deze vraag is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Vaak stellen verhuurders een renovatievoorstel op. In dit voorstel wordt doorgaans ook ingegaan op de noodzaak van verhuizing.

De verhuurder zal zich – het wekt geen verbazing – vaak op het standpunt stellen dat een verhuizing niet noodzakelijk is. Indien u het hiermee oneens bent is het zaak om de kwestie zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de rechter.

De rechter neemt onder meer de volgende punten mee bij de beoordeling van de hiervoor genoemde vraag:

  • de aard van de werkzaamheden;
  • de noodzaak van de medewerking van de huurder;
  • de financiële consequenties voor de verhuurder;
  • de huurprijsverhoging;
  • de mogelijkheid van een vervangend huurobject

Overigens kan de verhuurder u ook aanbieden om de verhuizing en de herinrichting in eigen beheer uit te voeren. Let op: U hoeft dit niet te accepteren! De verhuurder is – als u het voorstel afwijst – gehouden u de vergoeding te betalen.

Over de verhuiskostenvergoeding is in januari 2013 uitspraak gedaan. Lees hem hier terug.