Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding
11 april 2012

Geeft een hockeyveld in een tuin ontoelaatbare overlast?

In een villawijk hebben twee buren stevige ruzie met elkaar. Buurman A heeft in zijn tuin een hockeyveld laten aanleggen. Buurman B is hier niet blij mee. Het komt namelijk geregeld voor dat de hockeyballen hem om de oren vliegen. Daarnaast ondervindt hij geluidsoverlast van de hockeyballen die tegen de achterplank van het doel worden geschoten.

Buurman B
Buurman B verzoekt de gemeente om handhaving. De gemeente geeft niet thuis. Er wordt buurman B in overweging gegeven om in onderling overleg tot een oplossing te komen of een procedure bij de civiele rechter op te starten. Strijdvaardig als hij is kiest buurman B voor de gang naar de rechter. De rechter besluit hierop tot een huisbezoek. Tijdens dit bezoek neemt de rechter de situatie zelf in ogenschouw als de kinderen van buurman A het doel onder vuur nemen.

Gevaarzetting
De rechter komt tot het oordeel dat er sprake is van gevaarzetting. De hockeyballen zorgen voor gevaar voor lijf en leden van buurman B en diens familie. Er wordt een praktische oplossing getroffen: Het doel wordt aan de andere kant van het hockeyveld geplaatst. En de klacht over de geluidsoverlast?: Die wordt afgewezen.

“Derhalve kan niet worden geoordeeld dat de buurman B ervaren storing van het genot in eigen tuin door het voormelde geluid de grenzen van het toelaatbare, zijnde hetgeen buren van elkaar te dulden hebben, overschrijdt.”

Lees hier de uitspraak: LJN: BW1239, Rechtbank Amsterdam, 490617 / HA ZA 11-1645