Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding
11 augustus 2015

Berntsen Mulder Advocaten zorgt voor eerste uitspraak over proeftijd onder nieuwe WWZ

Mooi succes voor Team Arbeidsrecht

Ons Team Arbeidsrecht heeft onlangs een mooi succes geboekt. Niet alleen kregen wij in een ontslagzaak gelijk van de rechter, het was bovendien de eerste uitspraak over proeftijd in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid.

Het probleem

Waar ging het om? Eén van onze cliënten vroeg ons of zijn werkgever hem wel per direct had mogen ontslaan, ondanks dat er in zijn arbeidsovereenkomst een proeftijdbeding is opgenomen. Ons antwoord was ‘nee, dat mocht de werkgever niet.’ 

Sinds 1 januari 2015 is het niet meer toegestaan om een proeftijdbeding op te nemen in contracten van 6 maanden of korter. In dit geval ging het om een dergelijk kort contract. Zonder proeftijdbeding mag een werknemer niet ‘zomaar’ per direct worden ontslagen. Reden genoeg om een kort geding procedure op te starten, nu de werkgever weigerde het loon door te betalen.

De zitting

Ter zitting stelde de werkgever dat onze cliënt nu eenmaal zijn handtekening onder het proeftijdbeding had gezet, en hier dus ook aan gehouden moest worden. Dit verweer mocht de werkgever niet baten. Ook de kantonrechter wees de werkgever op de nieuwe Wet Werk en Zekerheid: een proeftijdbeding is niet meer toegestaan in dergelijke korte contracten.

Het vonnis

Zoals verwacht is de werkgever in het vonnis veroordeeld het loon met terugwerkende kracht, vanaf 1 april 2015, door te betalen, vermeerderd met de wettelijke verhoging van 50% én de wettelijke rente. 

Daarnaast heeft de kantonrechter de werkgever gesommeerd onze cliënt weer in zijn bedrijf aan het werk te laten gaan. Geeft de werkgever daar geen gehoor aan, dan is hij onze cliënt ook nog eens een dwangsom van 500 euro per dag verschuldigd, totdat hij cliënt alsnog weer tot het werk toe laat. Deze uitspraak was de eerste waarin de rechter een dergelijk beding onder verwijzing naar de nieuwe Wet Werk en Zekerheid ongeldig heeft verklaard.

Tot slot

De uitspraak laat zien dat nog niet alle werkgevers op de hoogte zijn van de wijzigingen onder de Wet Werk en Zekerheid. Wilt u laten nagaan of uw arbeidscontracten wel WWZ-proof zijn? Of wilt u als werknemer laten controleren of uw ontslag rechtsgeldig is? Neemt u voor deze of andere vragen eens vrijblijvend contact op met ons Team Arbeidsrecht, bereikbaar via het telefoonnummer 0172 – 42 71 94.