Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding
26 november 2015

Alimentatie per 1 januari 2016 met 1,3 procent verhoogd

Elk jaar wordt de kinder- en partneralimentatie door het Ministerie van Veiligheid en Justitie geïndexeerd.

Dit jaar is de wettelijke verhoging vastgesteld op 1,3 procent. Het percentage is gepubliceerd in de Staatscourant van 10 november 2015. Lees hier het artikel uit de Staatscourant.

Let op: dit bedrag wordt niet automatisch aangepast.

  • Iemand die alimentatie betaalt, zal het zelf moeten aanpassen in zijn of haar maandelijkse overschrijving. Of zijn of haar accountant vragen dit te doen.
  • Iemand die alimentatie ontvangt, zal er ook zelf achteraan moeten gaan als de ex-partner het bedrag niet aanpast.

Het gaat om een wettelijke indexering, waar in principe niet van kan worden afgeweken. Tenzij er sprake is van afwijkende indivduele omstandigheden.

Individuele omstandigheden

In het artikel in de Staatscourant staat uitleg over individuele omstandigheden:

"De wettelijke indexering van alimentaties volgt de algemene ontwikkeling van het loonpeil. De individuele omstandigheden kunnen echter sterk afwijken van die algemene ontwikkeling. In zo’n geval kan men een beroep op de rechter doen om een vroegere rechterlijke uitspraak of een alimentatieovereenkomst aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Uiteraard blijft het altijd mogelijk met de alimentatiegerechtigde een regeling te treffen. De gang naar de rechter is eerst dán noodzakelijk, indien men onderling niet tot overeenstemming kan komen.

In de gevallen, waarin men voor uitkeringen van levensonderhoud de hulp van de rechter wil inroepen, is de hulp van een advocaat noodzakelijk."

Wilt u weten welke gevolgen deze indexering heeft voor uw persoonlijke situatie? Is u iets niet duidelijk over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Bel met onze sectie Familierecht (0172-427195) of stuur een e-mail.