Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding

FAQ

Bouwrecht en vastgoedrecht

Heb ik een vergunning nodig voor bouwen / verbouwen?

In sommige gevallen is een vergunning noodzakelijk. Voor een eerste toets kunt u kijken op deze site van de overheid. Daar staat veel aanvullende informatie over het vergunningstraject. Iedere vergunningsaanvraag blijft echter maatwerk. Het is daarom verstandig om al voor de vergunningsaanvraag contact op te nemen met de gemeente om het verdere traject af te stemmen. Hierbij kan uiteraard gebruik worden gemaakt van de vergunningscheck die via bovenstaande website is uitgevoerd.

Mijn vergunningsaanvraag is afgewezen. Wat zijn nu de juridische mogelijkheden?

De afwijzing van een vergunningsaanvraag is een besluit waartegen - in de meeste gevallen - bezwaar tegen kan worden gemaakt. Dit bezwaar moet binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit worden ingediend bij het bestuursorgaan. Indien het bezwaar gegrond wordt verklaard, wordt het besluit herroepen en kan de vergunningsaanvraag verder worden behandeld. Indien het bezwaar wordt afgewezen blijft het besluit in stand. In dat geval bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Rechtbank.

Mijn aannemer heeft slecht werk afgeleverd. Wat nu?

Veruit het belangrijkste is dat u de klachten direct kenbaar maakt aan de aannemer. Het verdient de voorkeur om daarnaast een rapportage op te laten stellen door een onafhankelijke deskundige. Dit verkleint de kans op discussie. Indien de aannemer niet overgaat tot herstel van de gebreken kunt u - onder meer - een deel van uw betalingsverplichting opschorten. Komt u er met de aannemer niet uit dan is een procedure noodzakelijk. Indien de aannemer aangesloten is bij een geschillencommissie dient een procedure aldaar opgestart te worden. Is de aannemer niet aangesloten bij een geschillencommissie dan dient een procedure gevoerd te worden bij de ‘gewone’ rechter of de Raad van Abitrage voor Bouwbedrijven. Bij welke instantie u moet zijn, wordt bepaald door de afspraken die u met de aannemer heeft gemaakt in de overeenkomst.

Mijn vraag staat hier niet tussen.

Wanneer uw vraag hier niet tussen staat, kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor. Wij zijn telefonisch bereikbaar via tel. 0172-424172. Of per mail. Wilt u uw vraag aan een specifieke advocaat stellen? De contactgegevens zijn hier te vinden.