Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding

FAQ

Algemeen juridische vragen

Hoe begin ik een procedure bij de rechter?

De meeste civiele procedures beginnen met een dagvaarding. De eiser laat een advocaat die ingeschreven staat bij de rechtbank, een dagvaarding aan de andere partij uitbrengen. In de procedure bij de kantonrechter kan de eiser ook in persoon, dat wil zeggen zonder advocaat, procederen. De deurwaarder reikt de dagvaarding uit aan de gedaagde. In de dagvaarding kan de gedaagde lezen wat de eiser van hem wil en op welke datum hij voor de rechtbank moet verschijnen.
De procedures bij de sectoren kanton en civiel worden uitvoerig beschreven in rolreglementen die voor alle rechtbanken gelden. U kunt hier de rolreglementen vinden.

Mijn vraag staat hier niet tussen.

Wanneer uw vraag hier niet tussen staat, kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor. Wij zijn telefonisch bereikbaar via tel. 0172-494345. Of per mail. Wilt u uw vraag aan een specifieke advocaat stellen? De contactgegevens zijn hier te vinden.