Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding

FAQ

Acquisitiefraude / domeinnaamfraude

Wat moet ik doen als ik slachtoffer ben geworden van domeinnaamfraude of acquisitiefraude?

Als u slachtoffer bent geworden van acquisitiefraude of domeinnaamfraude kunt u het volgende stappenplan doorlopen:

1. Vernietigen overeenkomst

U kunt zo spoedig mogelijk de overeenkomst vernietigen. Dat houdt in dat u als het ware verklaart dat de overeenkomst tot stand is gekomen op basis van bedrog, misleiding en dwaling. Om die reden kunt u de overeenkomst vernietigen. Daarmee maakt u de overeenkomst ongedaan. Wij hebben hier een voorbeeldbrief voor beschikbaar gesteld op onze website. Deze kunt u hier downloaden.  Dit is een template, pas dit aan aan uw situatie. Deze brief kunt u aangetekend en per e-mail versturen.

2. Bouw een schriftelijk dossier op

Sta uw wederpartij bij voorkeur niet telefonisch te woord, maar correspondeer per brief of per e-mail. Bouw een schriftelijk dossier voor uzelf op met alle correspondentie.

3. Doe aangifte bij de Fraudehelpdesk en de politie

U kunt aangifte doen van acquisitiefraude bij de Fraudehelpdesk en de politie.

4. Stel een getuigenverklaring op

U kunt een getuigenverklaring opstellen van uw ervaringen met uw wederpartij. Dit is een stuk dat kan worden ingebracht in een juridische procedure als bewijsmateriaal. Het is dus van belang om dit achter de hand te houden.

Het is belangrijk om in uw getuigenverklaring te verwerken waarom u de overeenkomst bent aangegaan. Als er bijvoorbeeld sprake is geweest van tijdsdruk of onjuiste mededelingen die ertoe hebben geleid dat u de overeenkomst bent aangegaan, is het belangrijk om deze elementen te verwerken in de getuigenverklaring. Een aantal aandachtspunten voor uw getuigenverklaring kunt u hier lezen.

5. Neem telefoongesprekken op

Staat u uw wederpartij toch telefonisch te woord? Neem dan het telefoongesprek op. U hoeft niet van te voren te melden dat u een geluidsopname maakt. De geluidsopname kunt u achter de hand houden voor het geval u dat nodig heeft.

6. Bij discussie, blijf standvastig!

Uw wederpartij zal hoogstwaarschijnlijk niet zonder meer akkoord gaan met de vernietiging van de overeenkomst. Houd ook bij discussie en intimidatie vast aan uw standpunt. Geef aan dat u van mening bent en blijft dat de overeenkomst tot stand is gekomen op basis van bedrog, misleiding en dwaling. Verwijs terug naar de vernietiging van de brief en geef aan dat u de overeenkomst heeft vernietigd en niet meer gehouden bent tot de betaling van de factuur.

 

Een incassobureau heeft mij een aanmaning gestuurd (help!), wat nu?

In sommige gevallen wordt een incassobureau ingeschakeld door de wederpartij. Die wenst toch de factuur betaald te zien en wil door middel van een incassobureau en aanmaningen extra druk opleggen.

Correspondeer bij voorkeur schriftelijk met het incassobureau. Stuur uw vernietigingsbrief als bijlage mee. Geef aan dat u van mening bent en blijft dat de overeenkomst tot stand is gekomen op basis van bedrog, misleiding en dwaling. Verwijs terug naar de vernietiging van de brief en geef aan dat u de overeenkomst heeft vernietigd en niet meer gehouden bent tot de betaling van de factuur.

Wat is het risico als ik de factuur van de wederpartij betaal?

Als u de factuur van de wederpartij betaalt vanwege druk, angst of intimidatie zit u vast aan de overeenkomst. Daarnaast kan de wederpartij nog extra onvoorziene kosten in rekening brengen waar geen akkoord over is bereikt. Dit gebeurt voornamelijk bij mondelinge overeenkomsten.

Als u de factuur eenmaal heeft betaald is het vaak lastig om het betaalde bedrag terug te krijgen. Als u dus betaalt vanwege druk, angst of intimidatie en daarna u geld terug wilt, gaat dat over het algemeen niet zonder slag of stoot.

Wat is het risico als ik de factuur van de wederpartij niet betaal?

Als u de factuur van de wederpartij niet betaalt, loopt u het risico dat er aanmaningen worden gestuurd door uw wederpartij of door een incassobureau.

Als u de door ons ter beschikking gestelde standaardbrief heeft verstuurd, is het uitgangspunt dat u de overeenkomst heeft vernietigd. U heeft dus niets meer met uw wederpartij te maken, er is geen overeenkomst meer. U kunt hier simpelweg melding van maken als u weer een incassobrief krijgt.

Rechter

Als de wederpartij het er niet bij wil laten zitten, moet zij het initiatief nemen om deze kwestie aan de rechter voor te leggen. Omdat het om een relatief beperkt bedrag gaat, gokt de tegenpartij erop dat u het niet zo ver zult laten komen en uiteindelijk alsnog tot betaling overgaat. Pas na een uitspraak van de rechter kunt u worden gedwongen om daadwerkelijk te betalen.

Het voeren van verweer bij de rechter kunt u theoretisch zelf doen, echter als u daar geen ervaring mee heeft adviseren wij u een advocaat in te schakelen. De kosten die u hiervoor moet maken wegen in deze zaak niet op tegen de kosten die u aan Trademark verschuldigd bent.

Alternatief: collectieve actie

Als alternatief voor deze afwachtende houding, kunt u Trademark pro-actief ook aanpakken. Ons kantoor voert diverse collectieve procedures tegen Trademark Office. Deze procedures worden namens gemiddeld ongeveer 25 ondernemers gevoerd. U kunt dan de kosten delen. Wij vragen voor deelname aan deze collectieve procedure een vaste bijdrage van € 250,00 excl. btw. Als er minimaal 25 deelnemers zijn, gaat de procedure van start. In deze procedure wordt van de rechter een verklaring gevraagd waarin wordt bevestigd dat u terecht tot vernietiging van de overeenkomst bent overgegaan. Als de rechter deze verklaring uitspreekt bent u van uw betalingsverplichting ontheven. Inmiddels ontstaat er steeds meer jurisprudentie (gerechtelijke uitspraken) in het nadeel van Trademark, wij schatten de kansen op succes dan ook hoog in.

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden door het invullen van het formulier 'Aanmelden collectieve actie tegen Trademark Office'.